Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

WITAMY

Witamy na stonie Szkoły Podtsawowej nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie

MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST ABY:

"SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DLA DZIECKA,

WSPIERAJĄCE JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, WE WSPÓŁPRACY

Z DOMEM RODZINNYM I W ZGODZIE Z NATURĄ".

 

W ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI

W DNIACH 25.03 - 27.03.19r. INFORMUJEMY:

1)      Klasy I-III   msza o godz.12:00

Z opieki nauczyciela mogą skorzystać :

- uczniowie , którzy w/w dniach mają zajęcia dyd. do godz.12.35 oraz

- dzieci korzystające z opieki świetlicowej.

Odpowiedzialność za uczniów klas 1-3 w czasie rekolekcji , którzy mają w tych dniach zajęcia dyd. do godz.11.30 ponoszą ich rodzice.

2)      Klasy IV  msza o godz.10:30

W tych dniach lekcje: 1,2, 5, 6 odbywać się będą zgodnie z planem.

Na lekcji 3 i 4 uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach będą mieć zorganizowane na 3 i 4 lekcji zajęcia z nauczycielem.

3)      Klasy V-VIII i IIIgimnazjalna   msza o godz. 10:30

W tych dniach lekcje 1,2, 5, 6 ,7 i 8 odbywać się będą zgodnie z planem.

Na lekcji 3 i 4 uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach będą mieć zorganizowane na 3 i 4 lekcji zajęcia z nauczycielem.

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W CZASIE REKOLEKCJI SĄ ODWOŁANE

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – informacje na stronie MEN

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje adresowane są do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów. Będą aktualizowane i uzupełniane.

W sierpniu szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany plakat informujący o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Wkrótce uczniowie i rodzice dostaną ulotki o naborze. Dodatkowo w kuratoriach oświaty zostały utworzone punkty, w których można uzyskać informacje na ten temat. Pełna lista kontaktów również jest na stronie MEN we wspomnianej zakładce. 
W Kuratorium Oświaty w Łodzi koordynatorem ds. rekrutacji jest wizytator Jarosław Owsiański (nr tel. 42 637 70 59, 42 637 70 55 w. 46).

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach.

Absolwenci szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów, a olimpiad – na stronie MEN.

Rekrutacja 2019/2020 – link do nowej zakładki na stronie MEN

link do ulotki: https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/ULOTKA_REKRUTACJA_ok.pdf/e0f6ded7-41ed-f7de-00aa-c01e2402e822 

img

img

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Zobacz z kim współpracujemy

Aktualności

GALERIE ZDJĘĆ

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Elżbieta Kudaj
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały gimn...
mgr Elżbieta Kudaj
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 67295 odwiedzin