Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Aktualności

Szanowni Rodzice
   Informacja o odwołaniu akcji strajkowej, która trwa od                      8 kwietnia 2019r. będzie podana na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
  W chwili pojawienia się komunikatu, zajęcia odbywać się będą według planu.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9
w Bełchatowie

 

 

ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI

W  25.03 - 27.03.19r. INFORMUJEMY:

1)      Klasy I-III   msza o godz.12:00

Z opieki nauczyciela mogą skorzystać :

- uczniowie , którzy w/w dniach mają zajęcia dyd. do godz.12.35 oraz

- dzieci korzystające z opieki świetlicowej.

Odpowiedzialność za uczniów klas 1-3 w czasie rekolekcji , którzy mają w tych dniach zajęcia dyd. do godz.11.30 ponoszą ich rodzice.

2)      Klasy IV  msza o godz.10:30

W tych dniach lekcje: 1,2, 5, 6 odbywać się będą zgodnie z planem.

Na lekcji 3 i 4 uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach będą mieć zorganizowane na 3 i 4 lekcji zajęcia z nauczycielem.

3)      Klasy V-VIII i IIIgimnazjalna   msza o godz. 10:30

W tych dniach lekcje 1,2, 5, 6 ,7 i 8 odbywać się będą zgodnie z planem.

Na lekcji 3 i 4 uczniowie wychodzą do kościoła pod opieką nauczycieli. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach będą mieć zorganizowane na 3 i 4 lekcji zajęcia z nauczycielem.

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W CZASIE REKOLEKCJI SĄ ODWOŁANE

ZAPRASZAMY

W DNIU 01.02.2017 O GODZ. 16.30 W SALI 26 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW ZAITERESOWANYCH REFORMĄ OŚWIATY Z PRZEDSTAWICIELEAMI ORGANU PROWADZĄCEGO URZĘDU MIASTA.

SERDECZNIE ZPRASZAMY

 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice (biologiczni lub zastępczy) oraz opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznając WKRW nie stosuje się kryterium dochodowego.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Do Programu przez cały czas mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.

Ważne informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

  1. Karta wydawana jest bezpłatnie
  2. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
  3. wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście 
    w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
  4. wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą 
    na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do jej uzyskania.

Więcej informaci i wnioski do pbrania: http://www.rcpslodz.pl/ 

 

Do pobrania: zwolnienia/ usprawiedliwienia tutaj.

 

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. I-IV.

r. szk. 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

19.09.2018r.

-

+

ORGANIZACYJNE

10.10.2018r.

+

-

-

 7.11.2018r.

+

-

-

12.12.2018r.

-

+

INFORMACYJNE

9.01.2019r.

+

-

-

6.02.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

06.03.2019r.

+

-

-

10.04.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

8.05.2019r.

+

-

-

12.06.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. V-VIII i IIIg.

r. szk. 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

17.09.2018r.

-

+

ORGANIZACYJNE

8.10.2018r.

+

-

-

 5.11.2018r.

+

-

-

10.12.2018r.

-

+

INFORMACYJNE

7.01.2019r.

+

-

-

4.02.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

4.03.2019r.

+

-

-

8.04.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

6.05.2019r.

+

-

-

10.06.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

 

 

 

Do pobrania:

 

 Aktualny statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 zanjduje się tutaj.

Aktualny statut Szkoły Podstawowej Nr 9  zanjduje się tutaj.Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona w wysokości 50 zł za pierwsze dziecko, 20 zł za drugie dziecko, 0 zł za trzecie dziecko. Płatności można dokonać u wychowawców klas lub skarbnika trójki klasowej.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych, pomocy naukowych oraz nagród w szkolnych konkursach i za dobre wyniki w nauce

                                                                  Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 9 
                                                                          im. Aliny i Czesława Centkiewiczów 
                                                                                           w Bełchatowie

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia TUTAJ

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - Data dodania: 2019-03-20 09:34:45
W ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI W DNIACH 25.03 - 27.03.19r. INFORMUJEMY: 1)      Klasy I-III   msza o godz.12:00 Z opieki nauczyciela mogą skorzystać : - uczniowie , którzy w/w dniach mają ...

 

więcej >>

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - Data dodania: 2018-12-12 15:14:20
KONSULTACJE DLA RODZICÓW  KLAS V-VIII   oraz   IIIg 7.01.2018r.   godz. 17:00-18:00 KL. ...

 

więcej >>

Aktualności - Data dodania: 2017-02-03 17:06:02
Aktualności
List Pani Minster Anny Zalewskiej do rodziców w sparwie Reformy Oświaty. ...

 

więcej >>

Zestawy komputerowe - Data dodania: 2017-01-30 13:08:48
Zestawy komputerowe
Pozyskaliśmy trzy zestawy komputerowe dla naszej placówki. Sponsorem było Fundacja PGE - Energia z serca.  Serdecznie dzięujemy. ...

 

więcej >>

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Elżbieta Kudaj
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały gimn...
mgr Elżbieta Kudaj
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 78362 odwiedzin