Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Aktualności

UWAGA RODZICE

 

 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

PORADY I KONSULTACJE

 

 

 • Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM pod adresem: 

sylwiapoborska@wp.pl

 Referaty do pobrania: 

porady_dla_rodzicow_dzieci_z_trudnosciami_w_nauce 

rozwijanie_kreatywnosci_u_dzieci  

zabawy_relaksacyjne-Cwiczenie_ciala

bajki_terapeutyczne

anna.studzi@wp.pl

Referaty do pobrania: 

chron_dziecko_w_sieci

 10_porad_dla_rodzicow_internet_ulotka

pedagog.zsp9@wp.pl

Referaty do pobrania:

 Warunki sprzyjające efektywnej i bezpiecznej nauce w domu.

 

 

·         Z LOGOPEDĄ pod adresem: 

bedonska.k@wp.pl

 

Proszę o zgłoszenia uczniów do udziału w zajęciach logopedycznych prowadzonych metodą online, za pomocą aplikacji Messenger (Facebook profil Kinga Bedońska)

Referaty do pobrania

wady_zgryzu_a_wady_wymowy

o_polykaniu_i_prawidlowej_pozycji_spoczynkowej_jezyka

 

 

 • Z NAUCZYCIELEM BIBLIOTEKARZEM pod adresem:  

          malamoniaka26c@wp.pl

Referaty do pobrania wplyw_czytania_na_rozwoj_dzieci

 

 • Z KIEROWNIKIEM ŚWIETLICY pod adresem: 

gosia.plom@wp.pl


Referaty do pobrania:

sposoby_spEdzania_czasu_wolnego_przez_uczniów

 


 

UWAGA RODZICE!

Klasy I
rok szkolny 2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego  w poprzednim roku szkolnym, w którym ma    rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I do pobrania w sekretariacie lub do wydrukowania ze strony internetowej szkoły 
 od 7 lutego 2020 roku do 30 marca 2020 roku .


 

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. I-IV.

r. szk. 2019/2020

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

18.09.2019r.

-

+

ORGANIZACYJNE

9.10.2019r.

+

-

-

 6.11.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

4.12.2019r.

+

-

-

9.01.2020r.

czwartek

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

4.03.2020r.

+

-

-

1.04.2020r.

-

+

INFORMACYJNE

6.05.2020r.

+

-

-

4.06.2020r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. V-VIII.

r. szk. 2019/2020

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

16.09.2019r.

-

+

ORGANIZACYJNE

7.10.2019r.

+

-

-

 4.11.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

2.12.2019r.

+

-

-

9.01.2020r.

czwartek

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

2.03.2020r.

+

-

-

6.04.2020r.

-

+

INFORMACYJNE

11.05.2020r.

+

-

-

3.06.2020r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice (biologiczni lub zastępczy) oraz opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznając WKRW nie stosuje się kryterium dochodowego.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Do Programu przez cały czas mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.

Ważne informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

 1. Karta wydawana jest bezpłatnie
 2. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
 3. wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście 
  w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 4. wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą 
  na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do jej uzyskania.

Więcej informaci i wnioski do pbrania: http://www.rcpslodz.pl/ 

 

Do pobrania: zwolnienia/ usprawiedliwienia tutaj.

Informacje dotyczące ubezpieczenia TUTAJ

 

 Aktualny statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 zanjduje się tutaj.

Aktualny statut Szkoły Podstawowej Nr 9  zanjduje się tutaj.Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020 zostanie ustalona ........
dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych, pomocy naukowych oraz nagród w szkolnych konkursach i za dobre wyniki w nauce

                                                                  Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 9 
                                                                          im. Aliny i Czesława Centkiewiczów 
                                                                                           w Bełchatowie

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - Data dodania: 2019-03-20 09:34:45
W ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI W DNIACH 25.03 - 27.03.19r. INFORMUJEMY: 1)      Klasy I-III   msza o godz.12:00 Z opieki nauczyciela mogą skorzystać : - uczniowie , którzy w/w dniach mają ...

 

więcej >>

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - Data dodania: 2018-12-12 15:14:20
KONSULTACJE DLA RODZICÓW  KLAS V-VIII   oraz   IIIg 7.01.2018r.   godz. 17:00-18:00 KL. ...

 

więcej >>

Aktualności - Data dodania: 2017-02-03 17:06:02
Aktualności
List Pani Minster Anny Zalewskiej do rodziców w sparwie Reformy Oświaty. ...

 

więcej >>

Zestawy komputerowe - Data dodania: 2017-01-30 13:08:48
Zestawy komputerowe
Pozyskaliśmy trzy zestawy komputerowe dla naszej placówki. Sponsorem było Fundacja PGE - Energia z serca.  Serdecznie dzięujemy. ...

 

więcej >>

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin