Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Aktualności

KONSULTACJE DLA RODZICÓW  KLAS V-VIII   oraz   IIIg

7.01.2018r.   godz. 17:00-18:00

KL.

WYCHOWAWCA

SALA

Va

p. Jolanta Saladra

E23

Vb

p. Aleksandra Kręcijasz

E25

Vc

p. Małgorzata Rozpończyk

E24

Vd

p. Sylwia Ławska

E21

Ve

p. Małgorzata Fryst

E13

VIa

p. Małgorzata Binek

E09

VIb

p. Anita Zielińska

E11

VIc

p. Małgorzata Kruk

E26

VId

p. Izabela Szafrańska

E08

VIIa

p. Halina Muskała

świetlica

VIIb

p. Halina Jaruga

E38

VIIc

p. Małgorzata Korczak

E36

VIId

p. Barbara Wandoch

E35

VIIIa

p. Michał Krawczyk

E33

VIIIb

p. Anetta Kołatek

E37

VIIIc

p. Ewa Gebler

E34

III gimn.

p. Katarzyna Sobańska

C2

 

p. Justyna Cugier

Pokój nauczycielski

 

p. Magdalena Milewicz- Sukiennik

Pokój nauczycielski

 

p. Dariusz Cienkowski

E14

 

p. Maciej Kęsy

E12

 

p. Łucja Głowacka

E22

 

p. Marlena Jedrzejczyk

Pokój nauczycielski

 

p. Wioletta Rogut

E12

 

p. Bożena Anczykowska

pokój nauczycielski

w

bloku  sportowym

 

p. Tomasz Jończyk-nb.

 

p. Mirosława Kruszyńska

 

p. Katarzyna Mnich

 

p. Wilf Agnieszka

 

 

 

 

Pokój nauczycielski

 

p. Barbara Łukasińska

 

Ks. Bogusław Pociask- nb.

 

p. Beata Stanisławska – nb.

 

p. Lucyna Szymańska

 

p. Jadwiga Firaza

 

p. Maria Kudyba

 

p. Aleksandra Morawiec

 

p. Katarzyna Sadurska

 

p. Kamila Gralak

 

p. Izabela Rabenda

biblioteka

 

p. Halina Muskała

świetlica

 

p. Małgorzata Dryzek

Gabinet pedagoga

 

p. Anna Studziżur

Gabinet pedagoga

 

p. Elżbieta Kudaj

Gabinet wicedyrektora

 

p. Mariola Stelmaszczyk

Gabinet wicedyrektora

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 KLAS I- IV

09.01.2019r.   godz. 17:00-18:00

 

KL.

WYCHOWAWCA

SALA

1a

p. Bożena Warcholińska - Kotas

63

1b

p. Lidia Białaczewska

24

1c

p. Magdalena Frątczak

61

1d

p. Dorota Grzesiak

30

2a

p. Agnieszka Chodak

50

2b

p. Anna Kułak

48

2c

p. Lena Stachowicz- Woźniak

51

2d

p. Małgorzata Kopacka

53

3a

p. Jolanta Zając

23

4a

p. Beata Stanisławska

25

4b

p. Magdalena Milewicz - Sukiennik

59

4c

p. Agnieszka Wilf

60

4d

p. Justyna Cugier

62

4e

p. Wioletta Rogut

64

4f

p. Karolina Łącka

45

 

p. Katarzyna Mnich

26

 

p. Małgorzata Rozpończyk

26

 

p. Sylwia Ławska

26

 

p. Bożena Anczykowska

26

 

p. Małgorzta Binek

Pokój nauczycielski

 

p. Aleksandra Kręcijasz

Pokój nauczycielski

 

p. Izabela Szafrańska

Pokój nauczycielski

 

p. Jolanta Saladra

Pokój nauczycielski

 

p. Aleksandra Morawiec

Pokój nauczycielski

 

p. Adrian Pawłowski

Pokój nauczycielski

 

p. Maciej Kęsy

Świetlica

 

p. Lucyna Szymańska

Pokój nauczycielski

 

p. Barbara Łukasińska

Pokój nauczycielski

 

p. Monika Malańska

Biblioteka

 

p. Urszula Zaremba

Biblioteka

 

p. Jadwiga Masiarek

Świetlica

 

p. Małgorzata Płomińska

Świetlica

 

p. Bogumiła Marek

Świetlica

 

p. Iwona Karwat

Świetlica

 

p. Sylwia Poborska-Pytlewska

Gab. pedagoga

 

p. Kinga Bedońska

Gab. logopedy

 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice (biologiczni lub zastępczy) oraz opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznając WKRW nie stosuje się kryterium dochodowego.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Do Programu przez cały czas mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.

Ważne informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

  1. Karta wydawana jest bezpłatnie
  2. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
  3. wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście 
    w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
  4. wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą 
    na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do jej uzyskania.

Więcej informaci i wnioski do pbrania: http://www.rcpslodz.pl/ 

 

Do pobrania: zwolnienia/ usprawiedliwienia tutaj.

 

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. I-IV.

r. szk. 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

19.09.2018r.

-

+

ORGANIZACYJNE

10.10.2018r.

+

-

-

 7.11.2018r.

+

-

-

12.12.2018r.

-

+

INFORMACYJNE

9.01.2019r.

+

-

-

6.02.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

06.03.2019r.

+

-

-

10.04.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

8.05.2019r.

+

-

-

12.06.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

ZAPLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 I  DNI  OTWARTE kl. V-VIII i IIIg.

r. szk. 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

17.09.2018r.

-

+

ORGANIZACYJNE

8.10.2018r.

+

-

-

 5.11.2018r.

+

-

-

10.12.2018r.

-

+

INFORMACYJNE

7.01.2019r.

+

-

-

4.02.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE I  PÓŁROCZE

4.03.2019r.

+

-

-

8.04.2019r.

-

+

INFORMACYJNE

6.05.2019r.

+

-

-

10.06.2019r.

-

+

PODSUMOWUJĄCE ROK SZKOLNY

 

 

 

Do pobrania:

 

 Aktualny statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 zanjduje się tutaj.

Aktualny statut Szkoły Podstawowej Nr 9  zanjduje się tutaj.Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona w wysokości 50 zł za pierwsze dziecko, 20 zł za drugie dziecko, 0 zł za trzecie dziecko. Płatności można dokonać u wychowawców klas lub skarbnika trójki klasowej.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych, pomocy naukowych oraz nagród w szkolnych konkursach i za dobre wyniki w nauce

                                                                  Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 9 
                                                                          im. Aliny i Czesława Centkiewiczów 
                                                                                           w Bełchatowie

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia TUTAJ

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - Data dodania: 2018-12-12 15:14:20
KONSULTACJE DLA RODZICÓW  KLAS V-VIII   oraz   IIIg 7.01.2018r.   godz. 17:00-18:00 KL. ...

 

więcej >>

Aktualności - Data dodania: 2017-02-03 17:06:02
Aktualności
List Pani Minster Anny Zalewskiej do rodziców w sparwie Reformy Oświaty. ...

 

więcej >>

Zestawy komputerowe - Data dodania: 2017-01-30 13:08:48
Zestawy komputerowe
Pozyskaliśmy trzy zestawy komputerowe dla naszej placówki. Sponsorem było Fundacja PGE - Energia z serca.  Serdecznie dzięujemy. ...

 

więcej >>

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Elżbieta Kudaj
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały gimn...
mgr Elżbieta Kudaj
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 64990 odwiedzin