Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

KLASA 6

 

 

Prace pisemne należy drukowac i gromadzić w teczce.

Jeżeli nie ma możliwości drukowania należy napisać rozwiązania do danej karty pracy na  oddzielnej kartce

"DRODZY UCZNIOWIE
Należy korzystać z zamieszczonych materiałów systematycznie,
ponieważ będą zamieniane na aktualne w danym tygodniu."
 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna udostepniła darmowy portal dla uczniów

https://wolnelektury.pl/

 

 

 

Przedmiot

 

Język  polski

Klasy VIa, VI d,  VIe

 • Przygotuj się do dyktanda- pisownia wyrazów z ą i ę
 • Przeczytaj lekturę „Hobbit, czyli tam i z  powrotem”
 • Wykonaj załączone karty pracy: karty pracy 1-5

Drodzy uczniowie!

Witam Was serdecznie i zachęcam do pracy nad lekturą. Wszelkie pytania do mnie  kierujcie na adres mfryst@wp.pl, na ten adres przysyłajcie również zrobione karty pracy (Ci, co nie mają drukarki). Zrobione karty przyniesiecie do szkoły, gdy już wrócimy. Trzy wskazane przeze mnie będą ocenione w kategorii  praca domowa.

 
 
 
Pliki opublikowane z opóźnieniem z powodu problemów z internetem, przepraszam
 
 
 
 
 
 
 
klasa VI c
klasa VI b
 
Materiały do pracy samodzielnej: karta pracy
Kolejne materiały: pobierz polecenia
 
 
 
 
 
 
 

Język  angielski

Klasy VI e- gr2, VI c i VId         dorotaherudzinska87@gmail.com

j. angielski__kl._6c,d_e2  8.04.20               j. angielski__kl._6c,d,e-gr.II 15-17.04.20 

j. angielski__kl._6c,_d,_e2__20-24.04.20    j. angielski_27-30.04.20_kl._6_c,d,_e2.

j.angielski_4-8.05.20_kl._6_c,d,_e2.            angielski_11-15.05.20_kl_6_c,d,_e2.

angielski_18_22.05.20_kl._6_c,d,_e2            angielski_18_22.05.20_kl._6_c,d,_e2

angielski_na_ocenę_20.05.20r._kl._6_c,d_eII    angielski_25-29.05.20_kl._6_c,_d,_e2   

angielski_1-5.06.20_kl._6_c,_d,_e2              angielski_8_12.06.20_kl._6c,_d,_e2

22angielski_22-25.06.20_kl_vi_c,_d,_e_II 

 

Materiały dla klasy 6a i b

karta pracy1, ćwiczenia1, ćwiczenia2

Witam. Wysyłam scany z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Jeśli ktoś ma zeszyt ćwiczeń w domu to w nim wykonuje zadania. Jeśli nie ma, drukuje lub zapisuje odpowiedzi na kartce. Tematy lekcji, notatki, słownictwo oraz odpowiedzi do zadań możemy przepisać do zeszytu. Jeśli zeszyt został w szkole, drukujemy materiały lub piszemy rozwiązania na kartkach. Wszystkich nowych konstrukcji gramatycznych, słówek oraz wyrażeń uczymy się na bieżąco, zarówno wymowy jak i pisowni. 

pobierz j.angielski_klasa_6b_26.03.-03.04.2020.

pobierz j.angielski_klasa_6a_26.03_03.04.2020

j._ang._klasa_6a__06.04_08.04.2020   j._ang._klasa_6b__06.04._08.04.2020 

 j._ang._klasa_6b_15.04-17.04.2020   j._ang._klasa_6a_15.04-17.04.2020 

j._ang._klasa_6b_20.04.-24.04.2020

j._ang._klasa_6a_20.04.-24.04.2020

j._ang._klasa_6b___27.04.-30.04.2020.

j._ang._klasa_6a___27.04.-30.04.2020.

 j._ang_klasa_6b_04-08 maj 2020        j._ang_klasa_6a___04-08 maj 2020 

j._ang._klasa_6b_11.05-15.05.2020     j._ang._klasa_6a_11.05-15.05.2020

j._ang._klasa_6b_18.05.-22.05.2020     j._ang._klasa_6a_18.05.-22.05.2020.

j._ang._klasa_6b_25.05-29.05.2020      j._ang._klasa_6a_25.05-29.05.2020 

j._ang._klasa_6b_01.06-05.06.2020      j._ang._klasa_6a_01.06-05.06.2020

j._ang._klasa_6b___08.06._19.06.20          j._ang._klasa_6a___08.06._19.06.20

Materiały dla klasy 6e gr1

ćwiczenie1ćwiczenie2ćwiczenie3

cwiczenia_do_wykonania 26.03-03.04.2020r. 

notatka_do_wklejenia_lub przepisania do_zeszytu 26.03-3.04.2020r.

katay pracy1unit_6_lesson_1_kl.6e-do 17.04.20. 

karta_pracy_2_kl.6e.-do 17.04.20  karta_pracy_3_kl.6e- do 17.04.20

6e_angielski_14-21_grupa_1_       6e_angielski_14-21_grupa_1

6e_angielski_14-21_grupa_1          6e_grupa_1_22-29.04.

6e_grupa_1___22-29.04.             6_e_grupa_1___22-29.04.  

klasa_6_e_grupa_1_30_08.05.   klasa_6_e_unit_7_30_08.05

brainy_kl6_trf_unit_7_lesson_2    klasa_6e_grupa_1_unit_7_lesson_1_30-08.05

brainy_kl6_trf_unit_7_lesson_4    brainy_kl6_trf_extra_support_unit_7_lesson_7

brainy_kl6_trf_extra_support_unit_7_vocabulary_consolidation

brainy_kl6_trf_extra_support_unit_7_lesson_7.

brainy_kl6

brainy_kl6_trf_extra_support_unit_7_grammar_summary

 klasa_6_e  klasa_6e2    klasa_6e3   brainy_kl6_trf_unit_8_lesson_2. 

brainy_kl6_trf_unit_8_lesson_4.       brainy_kl6_trf_unit_8_lesson_6.

klasa 6 8-10.06   klasa 6e 8-10.06    klasa 6e  1, 8-10.06

brainy_kl6_trf_unit_8_lesson_8

Historia

Materiały dla klasy 6a i 6b, 6d, 6e 

karta pracy, materiały powtórzeniowe 26.03-3-04.20

historia1_6a,b,d,e_26.03-3.04.

historia2_6a,b,d,e_26.03-3.04.

historia_6_a,b,d,e__nowe_6-15_04

historia_6a,b,d,e_zadania_na_14-24.04.20. 

historia_6a,b,d,e_27-30.04

historia_6a,b,d,e_27_30.04

historia_6a,b,d,e_4_8.05,20.

historia__6a,b,,d,e_11_15.05.20.


harmonogram_epodrecznik_hist.geog._cienkowski. 

W przypadku problemów technicznych polecenia nie wykonujemy.Prace można przysyłać na adres dariuszcienkowski@wp.pl

Klasa 6c 

Bardzo proszę o systematyczne "pamięciowe" opracowywanie przedstawionych tematów (od 26 marca), ponieważ po powrocie do szkoły (a być może drogą zdalną) będzie z nich sprawdzian (na który musimy mieć  wiadomości na podane wcześniej przeze mnie  zagadnienia z poszczególnych tematów). O terminie  ewentualnego przeprowadzenia  sprawdzianu poinformuję Was .
Bardzo proszę o przesyłanie zapowiedzianej wcześniej pracy pisemnej z historii na adres: maciek1102k@wp.pl.   Termin wysyłania prac upływa 3 maja 2020 r. Prace muszą być  czytelne (przejrzyste), musi też być właściwie zachowana  kolejność stron. Strony pracy na zdjęciach muszą być przedstawione pionowo – czyli tak, jak czytamy książkowy tekst – wersety poziome (a nie obrócone o 90 stopni !). Pozdrawiam Was.
VIC 3.04.20 -POWTARZAMY WIADOMOŚCI O UPADKU RZECZYPOSPOLITEJ
Pisemna praca na ocenę. Należy wykonać poniższe polecenia w zeszycie przedmiotowym lub na kartce i oddać nauczycielowi do oceny po powrocie do szkoły.
1. Przedstaw dokonania Komisji Edukacji Narodowej.
2. Przedstaw dokonania Sejmu Wielkiego.
3. Podaj (napisz) roczne daty I, II i III rozbioru Rzeczypospolitej, wybuchu powstania kościuszkowskiego oraz dokładną datę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
7. 04 -OMAWIAMY WIELKĄ REWOLUCJĘ WE FRANCJI
Strony 184 - 189.
Polecenia ustne:
1. Pamiętamy dokładną datę wybuchu rewolucji francuskiej (zdobycia Bastylii).
2. Pamiętamy co najmniej dwie przyczyny i dwa skutki rewolucji.
3. Wymień najważniejsze postanowienia zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela.
17. 04 (piątek)VI C -CHARAKTERYZUJEMY REPUBLIKĘ FRANCUSKĄ
Strony od 190 do 193.
Zagadnienia ustne:
1. Pamiętamy roczną datę ogłoszenia Francji republiką
2. Na czym polegał terror jakobinów?
3. Wymień najważniejsze postanowienia konstytucji dyrektorialnej (Dyrektoriatu).
21. 04 (wtorek) VI C-OMAWIAMY OKRES NAPOLEOŃSKI WE FRANCJI
Strony od 194 do 198.
Zagadnienia ustne:
1. Pamiętamy zmiany w świetle prawa wprowadzone we Francji przez Napoleona.
2. Wymień państwa, z którymi Napoleon I toczył wojny.
3. Pamiętamy  przyczyny przejęcia władzy przez Napoleona.
24. 04 (piątek) VI C- OMAWIAMY UPADEK NAPOLEONA
Strony od 199 do 202.
Zagadnienia tematyczne ustne:
1. Pamiętamy roczną datę wojny Napoleona z Rosją (1812 r.).
2. Pamiętamy co najmniej dwie przyczyny i dwa skutki wojny Napoleona z Rosją.
3. Pamiętamy tok (przebieg) "dalszej" ostatecznej klęski Napoleona I Bonapartego (str. 201).
28. 04. 2020  VI C:  Omawiamy utworzenie i losy Legionów Polskich we Włoszech.
Strony od 203 do 206.
Zagadnienia ustne:

1. Pamiętamy roczną datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.
2. Pamiętamy przyczyny utworzenia Legionów Polskich i państwo, u boku którego utworzono Legiony Polskie .
3. Umiemy omówić walki Legionów Polskich i ich koniec (str. 205).

5. 05. 2020 (wtorek) OMAWIAMY KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Strony od 207 do 209.
Zagadnienia ustne:
 1.  Pamiętamy przyczyny i roczną datę utworzenia Księstwa warszawskiego.
 2. Potrafimy wskazać na mapie pierwotny i późniejszy (z przyłączonymi ziemiami) obszar Księstwa Warszawskiego)
 3. Umiemy scharakteryzować ustrój Księstwa Warszawskiego (czyli wiemy, że Księstwo miało własną konstytucję, istniał w Księstwie monteskiuszowski trójpodział władzy, Księstwo miało własne wojsko, istniała równość wobec prawa). Pamiętamy, że Księstwo było faktycznie zależne od Francji ale mimo to stanowiło namiastkę państwa polskiego, gdyż po raz pierwszy od rozbiorów władza znalazła się w polskim ręku.
8.05 2020 (piątek) VI C  OMAWIAMY UPADEK NAPOLEONA I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Strony: 210, 211.  Zagadnienia ustne:

Pamiętamy roczną datę likwidacji Księstwa Warszawskiego, okoliczności upadku Napoleona I i Księstwa Warszawskiego.

 

Drodzy Uczniowie, wkrótce będę oceniał Wasze prace z historii i techniki. Będziecie musieli mi przesłać zdjęcia tych prac. Każdą pracę trzeba będzie podpisać imieniem i nazwiskiem, klasą, do której uczęszczamy oraz numerem z dziennika lekcyjnego. Termin nadesłania prac i adres mailowy podam wkrótce. Z techniki za każdą pracę każdy z Was otrzyma po dwie oceny cząstkowe (tj. za pracę na lekcji oraz za wygląd końcowy pracy).

Pozdrawiam Was.
12. 05. 2020 VI C: OMAWIAMY OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI NAPOLEONA I.

Strony od 212 do 213.

Polecenie ustne: Przeczytajcie w podręczniku lub Internecie wiadomości dotyczące okoliczności śmierci Napoleona.

15. 05. 2020 VI C : OMAWIAMY ZNACZENIE OKRESU NAPOLEOŃSKIEGO DLA SPRAWY POLSKIEJ.

Polecenie ustne: Przeczytaj w Internecie lub innych źródłach wiadomości na temat znaczenia okresu napoleońskiego dla Polski i dokonaj własnej oceny znaczenia tego okresu.

Proszę do środy 20 maja wypełnić zamieszczony test  zdalne_testy_sprawdzajAce  i  przesłać go na adres: maciek1102k@wp.pl. Pozdrawiam Was.

19. 05. 2020 VI C : POWTARZAMY WIADOMOŚCI O REWOLUCJI FRANCUSKIEJ I OKRESIE NAPOLEOŃSKIM.

 Strony od 183 do 213  - powtórzenie wiadomości z tych stron.
Wykonujemy ustnie ćwiczenia ze strony 214 w podręczniku.

22. 05. 2020 VI C: OMAWIAMY ZNACZENIE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ.

 Polecenie: Przeczytaj z Internetu wybrane informacje dotyczące znaczenia rewolucji francuskiej.

26. 05. 2020 - POWTARZAMY WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE MIERZENIA CZASU W HISTORII.

Str. 244

Wykonujemy ustnie ćwiczenia dotyczące mierzenia czasu w historii (określanie wieków i tysiącleci dat, uporządkowywanie dat w kolejności chronologicznej, określanie starszeństwa dat oraz  upływu lat między datami, utrwalanie najważniejszych pojęć związanych z czasem w historii).

29. 05. 2020 - OMAWIAMY PROCES ROZBIORÓW ZIEM I RZECZYPOSPOLITEJ NA PODSTAWIE MAPY.

Wykonujemy ustnie ćwiczenia zamieszczone obok map przedstawiających terytorialne i ludnościowe wyniki rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Biologia

Materiały dla klasy 6a i 6b  karta pracy

biologia 6b26marca20r. _6a31marca20r 

biologia_6b_2kwietnia20r._6a_7kwietnia20r

biologia_6b_16kwietnia,6a_21kwietnia2020r.

biologia_6b_23 kwietnia2020r.

biologia_6a_28kwietnia2020r. 

biologia_6b_30kwietnia, 6a_5maja2020r 

biologia_6b_7maja,_6a_12maja2020r.

 biologia_6b_14maja, 6a_19m 2020r.

 biologia_6b_21maja,6a_26maja2020r.

biologia_6b_4czerwca,6a_9czerwca2020r.

biologia_6a_23czerwca,6b_25czerwca2020  

Materiały dla klas 6c, 6d, 6e

karta_pracy_klasa_6_c,_d,_e.

biologia_6_c, d, e_30.03.20r. 

biologia_6_c,d,e_15-17.04.20.

biologia_6_c,d,e_20.04-24.04.20r. 

biologia_6_c,d,e_27.04-30.04.20r.

biologia_6_c,d,e_04.05.-08.05.20r.

biologia_6_c_d__e_11-15maj_20r.

biologia_6_c,d,e_18.05.-22.05.20r.

biologia_6_c,d,e_25.05.-29.05.20r.

biologia_6_c,d,e_01.06-05.06.20r.           

biologia_6_c,d,e_08.06-12.06.20r  biologia_6_c,d,e_15.06.-25.06.20r. 

Geografia

Karta pracy - gerografia kl. VIa, VIb, VIe karta pracy1, karta pracy2, karta pracy3, karta pracy4 

materiały powtórzeniowe do 26.03

geografia_6a,b,e_26.03_26.03-3.04

harmonogram_epodrecznik_hist.geog._cienkowski.

geografia_6_a_b_e_zadania_na_14-24.04.20.

geografia_6a b e_27-30.04.docx

geografia_6a,b,e_4_8.05.20

geografia_6a,b,e_11-15.05.20 

Karta pracy - gerografia kl. VIc, d,  karta pracy

nowa_geografia_kl._6c,_6d_26.03-8.04.2020 

geografia_kl._6c_d_15-24kwiecieN

geografia_kl._6c_30.04.2020.

geografia_kl._6c___7.05.2020r

GEOGRAFIA KL 6D 8maj2020

geografia_kl_6d_8maj2020 

 geografia_kl_6c_14maj2020    geografia_kl_6d_15maj2020

geografia_kl._6c._18_22.05.2020.     geografia_kl._6d_22.05.2020.

geografia_kl._6c_28.05.2020.           geografia_kl._6d_29.05.2020r.

geografia_kl._6d_5.06.2020.             geografia_kl._6c_4.06.2020.


geografia_6d______19.06.2020.

 

Drodzy uczniowie kl. 6c-d proszę abyście przysyłali rozwiązane i podpisane prace na emaila  halina.jaruga39@gmail.com 

Plastyka

 

 

 

 

Uczniowie wykonują jedno z zadań w zależności od tego, jakimi materiałami dysponują w domu. 

 kl._6_plastyka pobierz ćwiczenia

Wszyscy uczniowei klas 6 wykonują zadanie

Proszę każdy nowy temat wpisywać do zeszytu przdmiotowego.

plastyka_kl._6_26.03.-09.04.

Gdyby ktoś z Was chciał się ze mną skontaktować podaję mój adres e-mail

bluesky37@wp.pl

zadanie 1 na dodatkową ocenę dla chętnych_kartka_klasy5,6,7pobierz

zadanie 1 szablony pobierz

zadanie 2 na dodatkową ocenę dla chętnych jajko witraż klasy5,6,7

Proszę do 8 kwietnia 2020 r. przysyłać zdjęcia wykonanych przez Was prac na podany adres e-mailowy. Proszę w temacie wiadomości albo w treści maila wpisać swoje i mię i nazwisko oraz klasę.

06 - 17.04 plastyka kl.6_pobierz

20-30.04 perspektywa kl. 6zalacznik zentangle 

08. 04. 2020 r. minął termin przysyłania prac plastycznych z pierwszego okresu nauczania zdalnego. Powinniście dostarczyć następujące prace:1. Grafika lub origami z kółek, 2. Jajko w roli głównej - kartka. Termin realizacji trzeciej pracy "Inicjał" upłynął 17.04.

Część z Was wywiązuje sie bardzo sumiennie ze swoich obowiązków. Lecz są, niestety, tacy uczniowie, którzy nie przysłali mi jeszcze ani jednej pracy. Proszę do końca kwietnia te prace dostarczyć. Ponadto część z Was wzięła do domu do dokończenia ostatnią pracę realizowaną w szkole "Portret w stylu Picassa" i nie zdążyła jej oddać. Proszę ją również wykonać i odesłać. Poniżej zamieszczam link z przypomnieniem jak to zadanie wykonać. portret_picasso

Kolejne zadania umieszczane na stronie szkoły, proszę wykonywać zgodnie z terminem zapisanym w nagłówku każdej pracy i odsyłać maksymalnie z tygodniowym opóźnieniem.

klasa_6_4 -_15.05_perspektywa dwupunktowa,  zalacznik_kl._6.

Zadania dodatkowe dla chętnych uczniów klas 5,6,7;

termin wykonania 22.05.2020

projekt_ozywic_sztuke_chetni_5,6,7

wizualizacja napisu chetni 5,6,7

klasa_6_zimno,_zimniej_18-29.05.

klasa_6_trzy_kredki 1-12.06.

kl._6_na_wakacje

 

Muzyka

Klasy VI a b c d e - informacje dot. lekcji i pamiętamy o piosenceę do nauki zadanej wcześniej :)

notatka1, notatka2, notatka3 notatka4

notatka_do_zeszytu_6a,b,c,d,e_26.03_3.04.20

karta pracy- własnymi słowami 6a,b,c,d,e 26.03-3.04.20

materiały do 17.04.20r. muzyka_notatka  muzyka_kl.6.

muzyka_14-21.04_klasy_6   muzyka kl.6 14-21.04

muzyka_klasy_6___22-29.04.20  

muzyka_klasa_6_30.04_08.05 notatka

muzyka_klasa_6_11_15.05..odt

 muzyka_klasa_18-25    muzyka_18-25.05

Muzyka klasa 6
Proszę o wykonanie pracy dot. ulubionego zespołu muzycznego ( plakat z informacjami). Zdjęcia wysyłamy na email klasa5Drokszk2020@gmail.com
Muyzka klasy 6
Proszę o napisanie swojej własnej wersji piosenki ( zwrotka + refren) do wybranego przez siebie podkładu muzycznego. Proszę o nadesłanie prac na adres klasa5Drokszk2020@gmail.com do 12.06.2020r.
Nie otrzymałem od żadnego ucznia/uczennicy zadanej pracy dot. piosenki. Proszę o pilne odesłanie na email. klasa5Drokszk2020@gmail.com

 

Matematyka

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach
Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br

Pobieramy karty pracy i rozwiązujemy zadania klasy 6a, b, e 

zadania1, zadania2, zadania3, zadania4, zadania5, zadania6, zadania7, zadania8

Informacja dla klas 6a, 6b, 6e:

Drodzy uczniowie!

Cieszę się, że aktywnie uczestniczycie w naszych lekcjach.

Nadal będziemy spotykać się w grupach, jak dotychczas. Podczas naszej lekcji każdy uczeń powinien mieć zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń (wersja papierowa lub elektroniczna). W zeszycie zapisujemy temat lekcji, omawiamy temat i rozwiązujemy wskazane zadania w zeszycie lub w ćwiczeniach.

Poniżej zamieszczone są karty z tematami i zadaniami na kolejne dni – nie drukujcie tych kart –  jest to tylko informacja dla uczniów nieobecnych na naszej lekcji.

Jeżeli macie pytania, coś Was niepokoi lub nurtuje, proszę do mnie pisać na Messengerze lub na adres  jolasaladra@wp.pl

mat.6a,6b,6e-26.03.20

mat.6a,6b-30.03.20,6e-31.03.20 

mat._6a,6b,6e-27.03.20r

mat._6a_31.03.;_6b,_6e_01.04.20r.

mat._6a_31.03.;_6b,_6e_01.04.20r.

mat._6a,_6b,_6e__02.04.20r.

mat._6a,_6b,_6e__03.04.20r. 

mat. 6a,6b,__06.04_20r.__6e__07.04.20r

mat._6a,_6b,_6e___15-17.04.2020r.

mat._6a,_6b,_6e___20-24.04.2020r. 

mat._6a,_6b,_6e___27-30.04.20r.

mat._6a,_6b,_6e__04_08.05.20r. mat._6a,_6b,_6e__18_22.05.20r

mat._6a,_6b,_6e___01_05.06.20r.

Materiały do pracy samodzielnej na kolejne dni dla klasy 6d i 6c

karta1, karta2, karta3, karta4, karta5, karta6, karta7

mat_6c,6d_27.03.  mat_6c,6d_01.04. mat_6c,6d_30.03.

mat_6c,6d_03.04.   mat_6c,_6d_26.03  mat_6c,6d_02.04.

mat_6c,6d_06.04.      mat_6c,6d_08.04.

mat_6c,6d_15.04.      mat_6c,6d_16.04.    mat_6c,6d_17.04. 

mat_6c,6d_20.04.    mat_6c,6d_22.04.      mat_6c,6d_23.04. 

mat_6c,6d_24.04.    mat_6c,6d_28.04.      mat_6c,6d_29.04. 

mat_6c,6d_30.04.    mat_6c,6d_05.05.       mat_6c,6d_7.05 

mat_6c,6d_08.05     mat_6c,6d_09.05  mat_6c,6d_11.05._  

mat_6c,6d_13.05     mat_6c,6d_14.05.   mat_6c,6d_15.05   

mat_6c,6d_18.05.    mat_6c,6d_20.05.  mat_6c,6d_21.05.    

mat_6c,6d_22.05.    mat_6c,6d_25.05.   mat_6c,6d_27.05.

mat_6c,6d_28.05.   mat_6c,6d_29.05      mat_6c,6d_05.06.

mat_6c,6d_03.06.    mat_6c,6d_04.06     mat_6c,6d_08.06

mat_6c,6d_10.06      mat_6c,6d_15.06.    mat_6c,6d_19.06

 mat_6c,6d_22.06.     mat_6c,6d_24.06.

Matematyka- zaj. kreatywne

zaj._kreatywne_kl_6_c,_d,_e_27-30.04.2020.

zaj._kreatywne_kl_6_c,_d,_e_04-08.05.   

kreatywne_6a,6b___wyr.alg.

kreatywne_kl_6__11-15.05

kreatywne_6a,6b___wyr.alg._—_12_13.05.20r.

kreatywne_6a,6b___zadania_tekstowe___19_20.05.20

kreatywne_kl_vi_c,_d,_e_18-22.05.2020.

zaj._kreatywne_klasy_vi_25-29.05.2020.

zaj._kreatywne_2-3.06.2020r.         zaj._kreatywne_kl_6_01-05.06.2020 

 zajecia_rozwijajace_kl_6_08-10.06.2020

mat._zaj._kreatywne_kl_vi_15_19.06.2020

Matematyka -zaj.wyrównawcze

wyrownawcze_klasa_6d_i_6e___wyrazenia_algebraiczne

zajecia_wyrownawcze_kl_6_d i_6e___rownania

wyrownawcze_klasa_6_d_i_e_11-15maj20

wyrownawcze__klasa_6_d_i_e___18-22.05.20.

wyrownawcze_klasa_6d__i_6e.

 

Informatyka

Klasa 6 a gr1
Klasa 6c- grupa chłopców

– nauczyciel uczący Elżbieta Sitarz

Temat 7. z podręcznika ( str. 61 – 76): Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch

W celu powtórzenia i utrwalenia zdobytych wiadomości na zajęciach lekcyjnych należy pobrać bezpłatnie program SCRATCH ze strony internetowej: https://scratch.mit.edu/download. Następnie zainstalować go na swoim komputerze. Ćwiczenia z podręcznika należy powtórzyć.

Informatyka,_kl._6a,_c__30.03-3.04.20          informatyka,_kl._6a,_c_15-17.04.2020r.

informatyka,_klasa_6a,_c__24.04.2020r.         informatyka,_klasy_6_a,c_8.05.2020

informatyka,_klasa_6_a,_6c_15.05                  informatyka,_klasa_6_a,_6c_22.05 

informatyka,klasa_6a,6c__29.05                     informatyka,klasa_6a,6c_5.06.2020_

informatyka,_kl._6_a_i_6_c,_19.06.2020_r 

Klasa 6d i 6e - nauczyciel uczący Teresa Kluczkowska

Programowanie w Scratch-u

Pobieramy bezpłatny program Scratchu że strony internetowej: http://scratch.mit.edu/download

Następnie instalujemy go na swoim komputerze. Możemy też skorzystać ze strony http://scratch.mit.edu

Temat 7 z podrecznika: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch.

str.61 - Stosujemy powtarzanie poleceń - rysujemy piramidę.

1. Staramy się wykonać piramidę rysujac ją według wzoru od ćwiczenia 1 aż do ćwiczenia 5 (według instrukcji i objaśnień w podręczniku od str. 61 do str. 63.

2. Następnię stosujemy instrukcję warunkową str. 63 i 64 - wykonujemy ćwiczenia 6 i 7.

Drodzy uczniowie

Proszę, abyście wykonali zadanie 7 ze str. 75 - Tworzymy animowaną scenkę - praca na ocenę. Treść polecenia zmieniamy na scenerię wiosenną. Pracę przesyłamy e-mailem.

informacja_dla_uczniow   instrukcja_wykonania_scenki_wiosennej 

Tworzymy dwupoziomowa grę dla dwóch graczy (praca na ocenę) 26.03. - 04.04.2020r.

Wykonujemy ćwiczenia od str. 65 zaczynając od ćwiczenia 8. Plik przesyłamy e-mailem, jeśli będzie za duży można wykonać fot skryptu lub zrzut ekranu i wkleić do Worda lub innego programu.

link do zadań https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1645

 zabawy_z_algorytmami. 8.05.2020

animacje_w_programie_logomocja.15.05.2020

programujemy_w_logomocji  29.05.20      

programujemy w Logomocji" - 5.06.2020r - logomocja.

temat_11. 15-19.06

cwiczenie_serwetka - ćwiczenia z Logomocji 22-25.06

 

kontakt do pani Teresy Kluczkowskiej  teresa11k@interia.eu

 

Klasa 6b

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1645

Programowanie w scratch-u

pobieramy program SCRATCH lub można je wykonać również bezpośrednio na stronie https://scratch.mit.edu/,

Przypominamy z  tematu 7  ćwiczenia od 1-7, możecie je sobie przećwiczyć jeszcze raz.

Ćwiczenia 8-15  ze strony 65- Tworzymy dwupoziomową grę dla dwóch graczy, która będzie na ocenę. Plik przesyłamy e-mailem, jeśli będzie za duży to wykonujemy fot skryptu lub zrzut ekranu (klawiszem PRTSC/SYSRQ I WKLEJAMY DO WORDA LUB INNEGO PROGRAMU.

link do zadań https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1645

Gdyby coś było nie jasne proszę o kontakt, przypominam mój adres katarzynasobanskasp9@gmail.com

informatyka_kl_6b_do_30.04.       MOJA PODPOWIEDŹ: kalkulator.sb3

Animacje w programie Logomocja

W programie  Logomocja tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku. Tworzymy animację w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku - przykłady animacji. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji.

Uczniowie, którzy podczas zajęć nie wykonają ćwiczenia wykonują prace - Animację zachodzącego słońcai na postawie pobranego pliku

T9_z6_słońce.lgf- prace przesylamy do 26 maja

Programy potrzebne do realizacji tematu:

Logomocja-Imagine i Edytor postaci – wersja demo (licencja bezpłatna, brak możliwości zapisania plików)

Logomocja-Imagine (licencja płatna)

Zadanie obowiązkowe dla osób nieuczestniczących w zajęciach zdalnych.

Wykonujecie ćwiczenia od 1 do 5 ze stron 98 i 99 w podręczniku (bądź online: https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=66

Pamietajcie iz nie możecie zapisać plików, darmowa wersja tego programu nie daje nam takiej możliwości. 

Zadanie do przesłania na ocenę w postaci zrzutu ekranu bądź zdjęcia ekranu - ćwiczenie 9 i 10 (wykonane wspólnie na jednym ekranie). Efekt pracy przesyłacie na ogólny czat zespołu lub na e-maila. Termin odesłania prac do 15.06.2020r.

 

klasy 6a,c,d,e

Programowanie w scratch-u

pobieramy program SCRATCH lub można je wykonać również bezpośrednio na stronie https://scratch.mit.edu/,

Przypominamy materiał z  tematu 7, wybrane ćwiczenia możecie przećwiczyć jeszcze raz.
Zadanie 7 ze strony 75 - Tworzymy animowaną scenkę, która będzie na ocenę. Treść polecenia zmieniamy na scenerię wiosenną, mogą być rosnące(pojawiające się) kwiaty na łacę, przylatujące w różnym czasie motyle itp. Praca z kilkoma duszkami.

Plik przesyłamy e-mailem, jeśli będzie za duży to wykonujemy fot skryptu lub zrzut ekranu (klawiszem PRTSC/SYSRQ I WKLEJAMY DO WORDA LUB INNEGO PROGRAMU.

link do zadań https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1645

Gdyby coś było nie jasne proszę o kontakt, przypominam mój adres katarzynasobanskasp9@gmail.com

 Tu możecie poćwiczyć: https://dlaucznia.migra.pl/ 

 informatyka_kl_6agr2 ,6c -dz,  6d-chł., 6e gr2 _do_30.04.  

MOJA PODPOWIEDŹ: kalkulator.sb3 

Animacje w programie Logomocja

W programie  Logomocja tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku. Tworzymy animację w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku - przykłady animacji. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji.

Uczniowie, którzy podczas zajęć nie wykonają ćwiczenia wykonują prace - Animację zachodzącego słońcai na postawie pobranego pliku

T9_z6_słońce.lgf- prace przesylamy do 26 maja

Programy potrzebne do realizacji tematu:

Logomocja-Imagine i Edytor postaci – wersja demo (licencja bezpłatna, brak możliwości zapisania plików)

Logomocja-Imagine (licencja płatna)

Uwaga

Informuję, iż nie wszyscy przesłali pracę z inforamtyki, będzie sie to niestety wiązało ze słabszą oceną :( Jeśli ktoś jeszcze w tym tygodniu dośle ma szanse max na 4 ale to zawsze coś :)

Zadanie obowiązkowe dla osób nieuczestniczących w zajęciach zdalnych.

Wykonujecie ćwiczenia od 1 do 5 ze stron 98 i 99 w podręczniku (bądź online: https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=66

Pamietajcie iz nie możecie zapisać plików, darmowa wersja tego programu nie daje nam takiej możliwości. 

Zadanie do przesłania na ocenę w postaci zrzutu ekranu bądź zdjęcia ekranu - ćwiczenie 9 i 10 (wykonane wspólnie na jednym ekranie). Efekt pracy przesyłacie na ogólny czat zespołu lub na e-maila. Termin odesłania prac do 15.06.2020r.

 

Wychowanie fizyczne

Wybieramy jeden temat. Forma realizacji – referat lub prezentacja.
 1.  Rekreacja ruchowa i sport dla wszystkich.
 2. Sporty ekstremalne.

Ponadto zachęcamy naszych uczniów do aktywności ruchowej w domu:

 1. Bieg w miejscu – 1 minuta
 2. Krzesełeczko przy ścianie  -10 sekund
 3. Brzuszki – x 15
 4. Przysiady – x15
 5. Pajacyki – x10 ????

 

Zachęcamy do ćwiczeń z filmami na YouTube, m.in.:

- Zumba Kids,
- Trening z E. Chodakowska,
- Trening z A. Lewandowska
- Trening z Mel B

Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywności fizycznej w domu. 
W załączniku wykreślanka z dyscyplin sportowych oraz propozycja gry planszowej.  

Propozycja zajęć sportowych z gumami oporowymi dla uczniów klas IV-VIII.

TRZYMAJ SIĘ PROSTO

 Zachęcamy Was do wykonywania ćwiczeń mających wpływ na prawidłową postawę ciała. Prosimy o wykonanie ich w tym tygodniu przynajmniej 2 razy. Dodatkowo zestaw wpływający na piękną talię, która niestety podczas siedzenia w domu jest „zagrożona”.

Pamiętajcie, aby założyć wygodny strój, otworzyć okno i wykonywać ćwiczenia na ręczniku lub kocu.

 

 POZDRAWIAMY – NAUCZYCIELE W-F!

Ćwiczenia dla klas 4-8

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

https://www.youtube.com/watch?v=cppA-_eUX_g

https://www.youtube.com/watch?v=vNUWtyW0js0

https://www.youtube.com/watch?v=Ldeq9CPsPSo&list=PLEkRYDcpWohy41PaAfIRKpFWCtNWfU5Of


Wychowanie fizyczne dla klas 4-8
1.https://liblink.pl/gd7mP21wLg - zasady zdrowego odżywiania
2.https://liblink.pl/4V3G5hVTTv - piramida zdrowego odżywiania 

 Wasze zadanie domowe brzmi następująco "Śniadanie Mistrzów":

 1.Od WTORKU(5.05.) do PIĄTKU(8.05) staracie się przygotować zdrowe śniadanie;

  2.Przed konsumpcją wykonujecie jego zdjęcie;

 3.W piątek przesyłacie zdjęcia z całego tygodnia na adres e-mail nauczyciela, który uczy Was W-F.  W tytule wpisujecie imię, nazwisko, klasa.

Czekamy również na Wasze zaległe referaty lub prezentacje. Ostateczny termin odsyłania prac, to wtorek (5.05)!

wf_05.05   jak_sie_nawadniac_zal.2

Nasze serca się radują kiedy widzimy, że nasi uczniowie spędzają aktywnie czas w tym trudnym okresie. Ćwiczyć można wszędzie w domu i na dworze. Zapraszamy was w dalszym ciągu do aktywności ruchowej ????

Bierzmy przykład z jednego z waszych kolegów. Kto podejmuje wyzwanie tak perfekcyjnie wykonać pompki ? Kliknij i zobacz na youtube

 Pozdrawiamy – Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zachęcamy do ciekawostki: pt. " Równowaga ciała człowieka"
oraz to aktywności ruchowej poprzez trening z krzesłem:

Witajcie. W tym tygodniu zachęcamy Was do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z piłki siatkowej, takimi jak: poruszanie się po boisku, odbicia górne i dolne, zagrywka atak.

oraz zapraszamy do poczytania ciekawostek: ( załączniki) pierwszy i drugi 

Witajcie ten tydzień poświęcamy zagadnieniom z piłki koszykowej i piłki nożnej. Na filmikach znajdziecie ćwiczenia doskonalące elementy techniczne obu dyscyplin takie jak: rzuty do kosza, podania i chwyty piłki, strzały na bramkę, przyjęcie i dośrodkowanie piłki. Poznacie kilka trików z piłki nożnej, które waz z kolegami, koleżankami możecie poćwiczyć na świeżym powietrzu. Miłej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=vMdCVxokZxc&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog&t=103s

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtGGFx8E5jk

https://www.youtube.com/watch?v=dZz5HbOdl0A&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=QJXvfkfrWxQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=0ta2RZdiapU

https://www.youtube.com/watch?v=FWVvArTb5L4


Uwaga !

Zachęcamy uczniów, którzy chcą postarać się o lepszą ocenę z wychowania fizycznego na koniec roku o przesyłanie udokumentowania swojej aktywności ruchowej. Mogą to być zdjęcia, filmiki. Prace wysyłamy do swoich nauczycieli uczących. Prosimy o zaangażowanie osób, które maja sytuację proponowanych ocen końcowych np. 4/5

 

Witajcie. Ten i przyszły tydzień proponujemy Wam zapoznać się z zagadnieniami z piłki ręcznej. Na filmikach zobaczycie technikę podań i chwytów piłki, rzutów na bramkę oraz technikę zwodu pojedynczego. Cały czas zachęcamy Was do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY

https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc

https://www.youtube.com/watch?v=5g6kNUFH78o

https://www.youtube.com/watch?v=PIcyCc8GD3I

https://www.youtube.com/watch?v=_LUqK9hwOhQ

https://www.youtube.com/watch?v=E6OepaG89C0


Technika

Praca nr 1
Proszę wykonać dowolny  koszyczek wielkanocny (skorzystaj ze wzorów zamieszczonych w Internecie). Pracę oddaj nauczycielowi do oceny po powrocie do szkoły.

Praca nr 2
Proszę wykonać ( w przypadku niektórych klas VI dokończyć) makietę kościoła z pudełek po lekach, kosmetykach itp. Inne elementy według własnego uznania (np. wykałaczki na krzyż). Makietę wykonujemy na tekturze wielowarstwowej bez zagięć (np. z pudełka po telewizorze, słodyczach) o wymiarach 250 na 300 mm. Pracę oddajemy nauczycielowi do oceny po powrocie do szkoły.

Ze względu na przekonania religijne (poglądowe) dopuszczam zamianę prac, tzn. zamiast makiety kościoła można wykonać makietę sklepu a zamiast koszyczka wielkanocnego można wykonać ramkę na zdjęcie i umieścić własne zdjęcie w tej ramce. Ramkę ozdabiamy według własnego uznania. Minimalny rozmiar zdjęcia umieszczonego w ramce - 100mm na 150 mm.

Kontynuujemy wykonywanie wcześniej zapowiedzianych drogą internetową  dwóch prac ręcznych.  Pamiętamy, że obie  prace oddajemy do oceny na pierwszej lekcji techniki po powrocie do szkoły.  
Klasa VI a
 Ze względu na posiadanie materiałów do makiety kościoła (lub sklepu)  w szkole - termin oddania makiety kościoła (sklepu) zostanie wydłużony do 2. lekcji techniki  po powrocie do szkoły.
Ustne polecenie dla chętnych uczniów:
Proszę zapoznać się z bezpiecznymi formami spędzenia czasu wolnego oraz z korzyściami, jakie mamy  dla siebie z bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Możemy skorzystać z podręczników lub z innych dostępnych źródeł. Możemy odbyć rozmowę np. z rodzicami  na powyższy temat.

 Drodzy Uczniowie, wkrótce będę oceniał Wasze prace z historii i techniki. Będziecie musieli mi przesłać zdjęcia tych prac. Każdą pracę trzeba będzie podpisać imieniem i nazwiskiem, klasą, do której uczęszczamy oraz numerem z dziennika lekcyjnego. Termin nadesłania prac i adres mailowy podam wkrótce. Z techniki za każdą pracę każdy z Was otrzyma po dwie oceny cząstkowe (tj. za pracę na lekcji oraz za wygląd końcowy pracy).

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę o nadsyłanie zdjęć zadanych prac ręcznych z techniki, prace trzeba podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą. Prace przesyłamy do 7 maja na adres: maciek1102k@wp.pl. Pozdrawiam Was.

Pozdrawiam Was.
KLASY: VI A, VI E:
Uczniowie, którzy nie mogą oddać makiety kościoła lub sklepu mają  wykonać przynajmniej 3 kwiatki (mogą być z bibuły, z papieru itp.) lub wiązankę z przynajmniej trzech kwiatków z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Zdjęcia prac przesyłamy do 24 maja 2020 roku na adres: maciek1102k@wp.pl


Zajęcia rewalidacyjne

Olga przesyłam, Ci karty z rewalidacji, jeśli nie dajesz rady z lekcjami, nie musisz ich robić. Poćwiczymy po powrocie do szkoły. Powtórz haki, państwa, poznane ostatnio słówka i zasady pisowni z ą ,om, on, ę, en, em. 

Pozdrawiam. M. Fryst.
Jeśli potrzebujesz się ze mną skontaktować, podaję e-mail mfryst@wp.pl

pajak.    kwiaty    bogowie_greccy

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. 6a

27.04.20r  Temat: Porozmawiajmy o uczuciach...
karta pracy uczucia

4.05.20r.  Temat: Doskonalenie umiejętności ortograficznych.
karta pracy rz_czy_ż

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne dla kl.VI a- prowadząca Małgorzata 
Kopacka
11.05.20r. Temat: Rozwijanie logicznego myślenia.
Karta pracy- krzyżówka.
karta_pracy_kl._vi___analiza_i_synteza_wzrokowa

Przypominam, że tematy i karty pracy z poprzednich tygodni znajdują się w zakładce : zajęcia pozalekcyjne.

01-07.06.20r  Temat: Utrwalenie ortografii- pisownia wyrazów z u, ó.
Karta pracy- (2 zajęcia.) kl._6_cwiczenia_ortograficzne_u_ó

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla ucz. klasy VI a - prowadząca Małgorzata Kopacka
15.06.20r.  Temat: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
Karta pracy- rzeczownik__karta_pracy

 

WŻR

Adres e-mail nauczyciela lucydominika@o2.pl

 tematy_wżr_kl. 6a 

 tematy_wżr_kl.6a

tematy_wŻr_kl.6a

tematy_wZr_kl.6a.

tematy_wZr_kl.6a

tematy_wZr_kl.6a_(1). 

tematy_wZr_kl.6a

Religia 

religia_klasa_6_15-16.04.2020.doc 

religia_klasy_6e_i_6c_20.04.2020_

6_e,c,b,d,a_21.04.2020_6a,b,d_23.04.2020

religia_klasa_6_odpowiedzi_na_pytania_od_uczniow_(2020.04.24)_kwarantanna

religia_klasa_6_27-30.04.2020     religia_klasa_6_4-7.05.2020.

religia_klasa_6_11-14maj2020           religia_klasa_6_18_21.05.2020. 

religia_oceny_klasa_6_25.05.2020.     religia_klasa_6_26-28.05.2020

religia_klasa_6_1-4.06.2020               religia_klasa_6_8-9.06.2020

religia_klasa_6_15_i_22-25.06.2020.

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin