Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Harmonogram

HARMONOGRAM

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

ZA ROK 2017/2018

 

 

do 22.12.17r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o :

 - zagrożeniu ocenami niedostatecznymi;

- nie klasyfikowaniu w wyniku nieobecności przekraczającej 50%;

- zapisanie ołówkiem cyfrą przewidywanych ocen w dzienniku

 

do 17.01.18r.

Ustalenie przez nauczycieli ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych (poinformowanie uczniów i rodziców).

Zapis w dzienniku długopisem.

22.01.18r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

04.09.17r. – 26.01.18r.

I półrocze

 

 

do 17.05.18r.

Poinformowanie ucznia i rodziców o

zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

- nie klasyfikowaniu w wyniku nieobecności przekraczającej 50%

- zapisanie ołówkiem cyfrą przewidywanych ocen w dzienniku

 do 11.06.18r.

Ustalenie przez nauczycieli ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych  (poinformowanie uczniów i rodziców).

Zapis w dzienniku długopisem.

do 12.06.18r.

Wniesienie podań przez  rodziców o egzamin

- klasyfikacyjny

- poprawkowy

do 12.06.18r.

Wniesienie przez rodziców zastrzeżeń do wystawionej oceny rocznej z zajęć edukacyjny lub zachowania

14.06.18r.(czwartek)

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

12.02.18r. -  22.06.18r.

II półrocze

 

22 .06.18r.

Zakończenie roku szkolnego 2016-2017

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 136341 odwiedzin