Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Klasy 1-3

 

Zgodnie z Rozp. MEN z 20.03.2020r. treści nauczania zamieszczane od 26.03. zawierają realizację obowiązującej podstawy programowej. Zadania dla uczniów klas 1-3  zaznaczone na kolor czerwony będą podlegały ocenie. Należy je przesłać do nauczyciela na podany adres e- mail  - w treści wiadomości należy obowiązkowo podać imię i nazwisko oraz klasę (zadanie należy dodać jako załącznik do e-maila) lub zostawić w skrzynce zamontowanej przy wejściu głównym do budynku szkoły. Praca powinna być podpisana przez ucznia danej klasy, w kopercie z nazwiskiem nauczyciela, do którego jest adresowana.

W przypadku braku ćwiczeń w domu, prace pisemne należy drukować i gromadzić w teczce.

Jeżeli nie ma możliwości drukowania należy napisać rozwiązania do danej karty pracy na  oddzielnej kartce.

Dostęp do podręczników www.mac.pl

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

udostępnła darmowy portal dla uczniów  

 https://wolnelektury.pl/

 Poniżej znajduje się link z e-mailami nauczycieli wychowawców

i nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w klasach 1 - 3.

 Lista_e_maili  

  

 

KLASY I

 

KLASA IA

Materiały od wychowawcy 

Ia_26.03._03.04.pobierz,  praca_domowa_od_06.04 pobierz

praca_domowa_od_15.04.pobierzpraca_domowa od_20.04.pobierz

zadania 1a od_27.05.

zadania 1 a_04-08.05

zadania 1a_11-15.05.

zadania 1a 18-22.05.

1 a_praca_domowa_od 25.05.

1a_tematy_do_realizacji od_01.06- 05.06. 

1a praca_domowa_08-10.06.

1a praca_domowa_w_dn.15.06.

1a praca_domowa_22.06.

Język angielski

 materialy_dla_kl_1_a pobierz ,angielski_16_17.04.2020_kl._1_abc

angielski_praca_na_ocene_kl._1_abc_17.04.

angielski_23_24.04._kl._1_abc

angielski_30.04.20_r._kl._1abc

angielski_7-8.05.20_kl._1_abc

angielski_14-15.05.20_kl._1_abc

angielski_21-22.05.20r._kl._1_abc

angielski_dzien_matki_26.05.20_kl. 1abc

angielski_28-29.05.20r 1abc 

angielski_4-5.06.20_kl. 1abc

angielski_19-25.06.2020_kl._1_abc

 

Edukacja informatyczna 

 26.03.-03,04 eduk._informat._eduk_muz._pobierz

Religia

 klasa_1 pobierz 03.04. pobierzreligia_06_08.04 pobierzreligia_kl.1_pobierzreligia 1 a 15-17.04 pobierzreligia_kl. 1 a

religia_kl._1areligia kl. 1areligia_kl. 1.religia_kl. 1atematy_lekcji_kl. 1a

tematy_lekcji_kl. 1a czerwiectematy_lekcji_kl._1_oraz_2.

tematy_lekcji_kl._1.tematy_lekcji_kl.1a 15_19.06

tematy_lekcji_kl.1a_22-26.06.

wf

zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz

 

KLASA IB

 

 

Matriały od wychowawcy

Ib pobierz26.03_03.04.,  praca_domowa_od_06.04 pobierzpraca_domowa_od_15.04._pobierzpraca_domowa od_20.04.pobierz

zadania 1 b od_27.04 

skan 4.1skan 4.2skan 4.3skan 4.4skan 5.1skan 5.2skan 5.3

zadania 1b_04-08.05

zadania kl. 1b 11-15.05.

zadania kl.1b 18-22.05.

1b praca domowa od 25.05.

1b_tematy_do_realizacji 0d_01.06-05.06. 

1b_tematy do realizacji_08-10.06.

1b tematy do realizacji 15.06.

1b praca_domowa_22.06.2020.

Język angielski 

materialy_dla_kl_1_b pobierzangielski_16_17.04.2020_kl._1_abc

angielski_praca_na_ocene_kl._1_abc_17.04.

angielski_23_24.04.20_r_kl._1_abc

angielski_30.04.20_r._kl._1abc

angielski_7-8.05.20_kl._1_abc

angielski_14-15.05.20_kl._1_abc

angielski_21-22.05.20r._kl._1_abc

angielski_dzien_matki_26.05.20_kl. 1abc,

angielski_28-29.05.20r 1abc 

angielski_4-5.06.20_kl. 1abc

angielski_19-25.06.2020_kl._1_abc

 

Edukacja informatyczna

26.03-03.04 eduk._informat._edukacja_muz pobierz

Religia 

klasa_1 pobierz 03.04. pobierzreligia__06_08.04. pobierzreligia_kl.1 pobierzreligia 1b 15-17.04 pobierzreligia_kl. 1 b

religia_kl. 1breligia kl. 1breligia_kl. 1b.religia_kl. 1btematy_lekcji_kl.1b tematy_lekcji_kl. 1b czerwiectematy_lekcji_kl._1_oraz_2.tematy_lekcji_kl.1

tematy_lekcji_kl.1b 15_19.06

tematy_lekcji_kl.1b_22-26.06.

wf
zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz

KLASA IC

Materiały od wychowawcy 

kl.1c_26.03.___03.04. pobierz  cz1. zad 1 zad.2.pobierz   karta_pracy1  karta_pracy2   karta_pracy3    karta_pracy4

karta_pracy5  karta_pracy6  zadania_do_wykonania_06-08.04 pobierz,  1c,_15-17._04. pobierz1c karta_pracy_11c karta pracy 2

zadania_dla_uczniów_20-24.04. pobierzkarta_pracy_1akarta_pracy_1bkarta_pracy 2karta_pracy_3 akarta_pracy_3 bkarta_pracy 4karta_pracy 5karta_pracy 6karta_pracy 7karta_pracy 8

zadania_dla 1 c od 27.04.

zadania_dla kl. Ic,_4-8.05.

zadania_dla kl. 1c_11-15.05., karta pracy1, karta pracy2, karta pracy3, karta pracy4

zadania_dla kl.1c 18-22.05. karta pracy 1 cz.1, karta pracy 1 cz.2, karta pracy 2

zadania dla kl. 1c 25-29.05. karta pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4, karta pracy 5

zadania dla kl.1c 1-5.06., zadanie1, zadanie2, karta pracy1, karta pracy2, kasta pracy3, karta pracy4, karta pracy5, karta pracy6, karta pracy7 

zadania_dla uczniow_kl._1c,__8-10._06.

zadania_do_wykonania_przez_uczniow_kl. 1c 15-19.06., karta pracy

zadania_do_wykonania_przez_uczniow_kl._1c 22-26.06

karta pracy1, karta pracy2, zadanie1, zadanie2

 

Język angielski

materialy_dla_kl_1c pobierz

angielski_16_17.04.2020_kl._1_abc

angielski_praca_na_ocene_kl._1_abc_17.04. 

angielski_23_24.04.20_r_kl._1_abc

angielski_30.04.20_r._kl._1abc

angielski_7-8.05.20_kl._1_abc

angielski_14-15.05.20_kl._1_abc

angielski_21-22.05.20r._kl._1_abc

angielski_dzien_matki_26.05.20_kl. 1abc

angielski_28-29.05.20r 1abc 

angielski_4-5.06.20_kl. 1abc

angielski_19-25.06.2020_kl._1_abc

 

Edukacja informatyczna

Religia 

1c_rel pobierz 2kwietnia 

1c_rel7kwiet pobierz

1c_rel.16kwietpobierz

1c_religia21,23kwiet

1c_religia28,30kwietnia

1c_religia5,7maja

1c_religia12,14maja.

1c_religia19,21maja.

1c_religia26,28maja.

1c_religia2,4,9czerwca,

1c_religia23,25czerwca.

 wf 

zabawy_Ic pobierzIc_wf_zabawy pobierz Uczymy się tańczyć hip-hop pobierz1c_wf_27-30.04. ćwiczenia-fizycznezabawy koordynacyjne

układ taneczny dla klas1-3 pobierzlekcje wf w domu skokilekcje wf w domu pozycje niskie

 

 

KLASY II


KLASA IIA

Materiały od wychowawcy

edukacja_polonistyczna_dla_klas_II_a pobierz 

zadania_II_a pobierz ,na_ocene_z_ed_._matemat._klasy_2 a pobierz_zadania 06-08.04 pobierz zalacznik 06-08.04 pobierzzadania 15-17.04 pobierzzadania_dla_uczniow od 20.04_24.04.2020 pobierz

zadania dla uczniow 2 a od 27.04_30.04.

zadania dla uczniów kl. 2a 4-8.05.

zadania dla uczniów_kl.2a 11-15.05

zadania_dla_uczniow_kl. 2a 18-22.05

zadania_dla_uczniow kl.2a_25-29.05.

zadania_dla_uczniow_kl. 2a 1.06-5.06. 

zadania_dla_uczniow_kl.2a 8.06-19.06.

zadania_dla_uczniow_klasy_2a 22-26.06.

  Język angielski

 jez._angielski_IIa_25.03,2020 pobierz  

lekcje_z_jez._angielski_klasa_IIa_pobierz

jez._angielski_6.04_i_8.04. pobierz

2a_angielski_15-17.04

ang_20_24.04. pobierz

j._ang._kl. 2a od 27.04.

j._ang. 2a 29.04. 

j._ang_2a 04-08.05.

j._ang._klasa 2a 11-15.05.

j. ang_klasa 2a_18-22.05.

j. ang_klasa_2a_25-29.05.,

j._ang._klasa_2a_01-05.06.

j._ang._klasa 2a 08-19.06.

j._ang._klasa_2a 22-24.06.

Edukacja informatyczna 

kl_2_26.03._03.04 pobierzkl_2a, 06-08.04 pobierzinformat._kl. 2, 20-24.04.pobierz, karta_pracy_1_kl.2

 2a edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

2a edukacja_informatyczna 4-8.05.Cwiczenie 1 (przyklad), 

karta_pracy_1_cz.1karta_pracy_1_cz.2.karta_pracy_2.

2a edukacja_informatyczna,_11-15.05.karta pracy 1karta_pracy_2.

2a edukacja_informatyczna,18-22.05.,kartapracy1 cz.1 kartapracy1 cz.2kartapracy2, kartapracy3 , 

edukacja_informatyczna,_klasa  2a, 25-29.05., zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3

edukacja_informatyczna,_klasa 2a, 1-5.06., karta pracy1, karta pracy2, karta pracy3 

edukacja_informatyczna_klasa_2a 8-10.06

edukacja_informatyczna,_kl.2a 15-19.06. zadanie1, zadanie2, zadanie3

edukacja_informatyczna, kl.2a 22-25.06, zadanie1, zadanie2, zadanie3

Religia 

Podręcznik i ćwiczenie Temat lekcji :Wielki Post.

Pamiętajcie o modlitwie za nas wszystkich i o zatrzymanie koronowirusa.
wf 
 Zapraszam do aktywności ruchowej
zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz 
joga z gazetą dla dzieci pobierz, turbo rozgrzewka pobierz 

KLASA IIB

Materiały od wychowawcy 

edukacja_polonistyczna_dla_klas_II b pobierz

zadania_II b pobierz ,  na_ocene_z_ed_._matemat._klasy 2b pobierz

Od czwartku 26 marca zaczynamy czytać  lekturę pt. „ Drzewo do samego nieba”, która otrzymaliście jako nagrodę w klasie 1. Każdy ma w swoim domu tę książkę.

 zadania 06-08.04pobierz  zalacznik 06-08.04.pobierz, 2b zadania 15-17.04 pobierzzadania_dla_uczniow_od 20.04_24.04.2020 pobierz

zadania_dla_uczniow_2b od 27.04_30.04

zadania dla uczniów kl. 2b 4-8.05.,

zadania dla uczniów_kl.2b 11-15.05.

zadania_dla_uczniow_kl. 2b 18-22.05

zadania_dla_uczniow kl.2b_25-29.05.

zadania_dla_uczniow_kl._2b 1.06-5.06. 

zadania_dla_uczniow_kl.2b 8.06-19.06.

Język angielski 

j._ang._klasa 2b 06-08.04. 2020 pobierz

j.ang._2b 16.04. pobierz,

 j._ang. 20-24.04. pobierz

j._ang._kl. 2b 27-30.04.

j._ang._klasa_2b, 04.05._08.05.

j._ang. klasa 2b 11.05._15.05.

j._ang._klasa_2b 18.05._22.05. 

j. ang. klasa 2b 25.05.-29.05.

j._ang. klasa 2b 01.06-05.06. 

j._ang. klasa 2b 08.06-19.06.

Edukacja informatyczna 

kl_2_26.03_03.04 pobierzkl 2b, 06-08.04 pobierzinformat. kl._2, 20-24.04 pobierzkarta_pracy_1_kl._2.

2b edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

2b edukacja_informatyczna 4-8.05.Cwiczenie 1 (przyklad)

karta_pracy_1_cz.1karta_pracy_1_cz.2.karta_pracy_2.

2b edukacja_informatyczna,_11-15.05.karta pracy 1karta_pracy_2.

2b edukacja_informatyczna,18-22.05.,kartapracy1cz.1, kartapracy1 cz.2kartapracy2kartapracy3

edukacja_informatyczna,_klasa  2b, 25-29.05.zadanie 1zadanie 2zadanie 3,

edukacja_informatyczna,_klasa 2b, 1-5.06.karta pracy1karta pracy2karta pracy3 

edukacja_informatyczna_klasa_2b 8-10.06

edukacja_informatyczna,_kl.2b 15-19.06. , zadanie1zadanie2zadanie3

Religia 

Podręcznik i ćwiczenie Temat lekcji :Wielki Post.

Pamiętajcie o modlitwie za nas wszystkich i o zatrzymanie koronowirusa.

religia 03.04. pobierzreligia_06_08.04 pobierzreligia_kl_2 pobierz,  

religia 2b 15-17.04. pobierzreligia_klasa 2b

religia_2a,2b,2c,2dreligia_2abcd.religia_kl. 2a,b,c,dreligia 2a,b,c,d 18-22.05tematy_lekcji_kl. 2btematy_lekcji_kl._2b_czerwiec

tematy_lekcji_kl._1_oraz_2.tematy_lekcji_kl.2.

tematy_lekcji_kl.2b 15_19.06tematy_lekcji_kl.2b_22-26.06.

wf

zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz

KLASA IIC

Materiały od wychowawcy 

26.03.-03,04 pobierz6.04 - 17.04.2020 pobierz20.04 - 24.04 zadania pobierz

zadanie 2 c od 27.04_30.04.zadania 2c_4.05- 8.05

 Język angielskijez._ang_IIc_26.03._03.04.pobierz,

 j._ang._2c06.04._08.04.docx2c j. ang15-17.04 pobierzang_20-24.04.pobierz 

2c_j._ang._27.04.-30.04.

2c_j. ang. 04-08.05.

2c j. ang. 11-15.05.

2c j.ang_18-22.05.

2c j.ang 25-29.05.2c

2c j.ang 01.06-05.06. 

2c j.ang_08-10.06.

2c j. ang. karty_pracy_15_19.06

2c j.ang. karty pracy 22-26.06

 Edukacja informatyczna 

kl_2_26.03.__03.04 pobierz kl. 2c 06-08.04 pobierzinformat. kl. 2, 20-24.04. pobierzkarta_pracy_1_kl._2.

2c edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

2c edukacja_informatyczna 4-8.05.Cwiczenie 1 (przyklad)

karta_pracy_1_cz.1karta_pracy_1_cz.2.karta_pracy_2.

2c edukacja_informatyczna,_11-15.05.karta pracy 1karta_pracy_2.

2c edukacja_informatyczna,18-22.05.,kartapracy1 cz.1, kartapracy1 cz.2kartapracy2kartapracy3

edukacja_informatyczna,_klasa  2c, 25-29.05.zadanie 1zadanie 2zadanie 3

edukacja_informatyczna,_klasa 2c, 1-5.06.karta pracy1karta pracy2karta pracy3 

edukacja_informatyczna_klasa_2c 8-10.06

edukacja_informatyczna,_kl.2c 15-19.06.  zadanie1zadanie2zadanie3

Religia 

Podręcznik i ćwiczenie Temat lekcji :Wielki Post.

Pamiętajcie o modlitwie za nas wszystkich i o zatrzymanie koronowirusa.
wf

KLASA IID

Materiały od wychowawcy 

edukacja polonistyczna_II d pobierz  ,  

 zadania_II d pobierz , na_ocene_z_ed_._matemat._klasy_2d pobierz

zadania 06-08.04. pobierz zalacznik 06-08.04 pobierzzadania 15-17.04. pobierzzadania_dla_uczniow od 20.04_24.04.2020 pobierz

zadania_dla_uczniow 2d od 27.04_30.04.docx

zadania dla uczniów kl. 2d 4-8.05.

zadania dla uczniów_kl.2d 11-15.05

zadania_dla_uczniow_kl. 2d 18-22.05

zadania_dla_uczniow kl.2d_25-29.05.

zadania_dla_uczniow_kl._2d 1.06-5.06. 

zadania_dla_uczniow_kl.2d 8.06-19.06.

zadania_dla_uczniow_kl.2d 22-26.06.

 Język angielski

jez._angielski II_d 25.03.2020 pobierz , 

 jez._angielski__6.04-8.04. pobierz

 jez._angielski_klasa_II d pobierz

2d_angielski_15-17.04.

ang_20_24.04. pobierz

j._ang._kl. 2d  od 27.04.

 j._angielski_2d 29.04.

j._ang 2d 04-08.05.

j._ang._klasa 2d 11-15.05.

j. ang_klasa 2d_18-22.05.

j. ang_klasa_2d_25-29.05.

j._ang._klasa_2d_01-05.06.

j._ang._klasa 2d 08-19.06.

j._ang._klasa_2d 22-24.06.

Edukacja informatyczna 

kl_2_26.03._03.04. pobierz,  kl 2d 06-08.04 pobierzinformat. kl. 2,  20-24.04.pobierzkarta_pracy_1_kl._2. 

2d edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

2d edukacja_informatyczna 4-8.05.Cwiczenie 1 (przyklad)

karta_pracy_1_cz.1karta_pracy_1_cz.2.karta_pracy_2.

2d edukacja_informatyczna,_11-15.05.karta pracy 1karta_pracy_2.

2d edukacja_informatyczna,18-22.05.,kartapracy1 cz.1, kartapracy1 cz.2kartapracy2kartapracy3

edukacja_informatyczna,_klasa  2d, 25-29.05.zadanie 1zadanie 2zadanie 3

edukacja_informatyczna,_klasa 2d, 1-5.06.karta pracy1karta pracy2karta pracy3 

edukacja_informatyczna_klasa_2d 8-10.06

edukacja_informatyczna,_kl.2d 15-19.06. , zadanie1zadanie2zadanie3

Religia

 Podręcznik i ćwiczenie Temat lekcji :Wielki Post.

Pamiętajcie o modlitwie za nas wszystkich i o zatrzymanie koronowirusa.

religia 03.04.pobierzreligia_06_08.04 pobierzreligia_kl_2pobierz

religia 2d 15-17.04. pobierzreligia_klasa 2d,

religia_2a,2b,2c,2dreligia_2_abcdreligia_kl. 2a,b,c,dreligia 2a,b,c,d 18-22.05tematy_lekcji_kl. 2dtematy_lekcji_kl._2d_czerwiectematy_lekcji_kl._1_oraz_2.

tematy_lekcji_kl.2.tematy_lekcji_kl.2d 15_19.06

tematy_lekcji_kl.2d_22-26.06.

wf

KLASY III

 

KLASA IIIA

Materiały od wychowawcy  

pobierz 26.03-03.04.20203a 06-08.04 pobierz , 3a_zalacznik pobierz3a 15-17.04 pobierzzadania 20-24 .04 dla_kl.3a pobierz

zadania dla uczniów 3a 27-30.04.

zadania dla uczniów 3a_04-08.05.

zadania_dla uczniów 3a_11-15.05.,

zadania_dla uczniów 3a 18-22.05.

zadania dla uczniów 3a 25-29.05.

zadania dla uczniow 3a 01-05.06.

zadania_dla_uczniow_3a 08-10.06.

zadania_dla_uczniow_3a 15.06. oraz 19.06.

zadania_dla_uczniow 3a_22-25.06.

 język angielski 

pobierz angielski_26.03.-03.04.2020

j.ang_06.04_08.04.pobierz

3a_15-17.04_ang pobierz

3abcd_ang_20-24.04. pobierz,

klasa_3a j. ang_27-30.04.

3a_j._ang_04-08.05.

 j. ang_kl._3a_11-15.05.

j. ang_kl._3a_18-22.05.

j.ang_kl.3a 25-29.05. 

j. ang_kl.3a 01-05.06. 

j.ang_kl.3a_08-10.06

j. ang. kl.3a karty_pracy_15_19.06

j.ang. kl. 3a karty_pracy_22-26.06

Edukacja informatyczna 

pobierz , 06-08.04.edukacja_informatyczna_ , 06-08.04 zalacznikinformat._kl._3a,3b,3c,3d_20-24.04. pobierzcwiczenie_z_szyfrowaniem + szyfr

3a_edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

edukacja_informatyczna_dla_kl. 3a 4-8.05.

edukacja_informatyczna_dla kl. 3a 11-15.05.przyklad prezentacja figury_geometrycznej

edukacja_informatyczna_klasa_3a, 18-22.05.

edukacja_informatyczna_klas_3a, 25-29.05._prezentacja_z_animacjami.

poznajemy_program_scratch_2_klasa 3a.

programowanie scratch 2 cz.2 klasa_3a

edukacja informatyczna uwaga_uczniowie_klas_3 i 4

 Religia 

pobierz 19marca , 

pobierz 24marca 3a_rel26marca pobierz

rel31marcapobierz 

rel2kwietnia,pobierz

3a,_rel_7kwietpobierz

3a_rel.16kwietpobierz

3a_rel21,23kwiet

3a_religia28,30kwietnia,

klasy3religia5-7maja

3a_religia12-14maja

3a religia19-21maja

3a,_religia26-28maja

3a,b,c,d_religia2_4czerwca. 

3a,b,c,d_religia9,10czerwca

3a,b,c,d religia23_25czerwca

wf
zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz

KLASA IIIB

Materiały od wychowawcy 

26.03.-03.04.pobierz 

zadania_do_realizacji_w_dn_06-08.04. pobierz

3b_zalacznik pobierz

zadania_do_realizacji_20 - 24.04.

zadania_klasa 3b 27-30.04.

kl._3_b_zadania_04-08.05.

kl._3b zadania_11-15.05.

kl.  3b zadania 18-22.05.

kl._3b zadania_25-29.05.

kl.3b zadania 3b_01-05.06. 

kl. 3b_zadania_8-10.06.

kl. 3b_zadania_15.06 oraz 19.06.

kl. 3b_zadania_22-25.06.

język angielski 

angielski_26.03.-03.04.2020j._ang 06.04_08.04.3b_15-17.04_ang

3abcd_ang_20-24.04. pobierz

klasa_3b_j. ang_27-30.04.

klasa 3b_j._ang_04-08.05.

j. ang_kl._3b_11-15.05.

j. ang_kl._3b_18-22.05.

j.ang_kl.3b 25-29.05. 

j. ang_kl.3b 01-05.06. 

j.ang_kl.3b_08-10.06

j. ang. kl.3b karty_pracy_15_19.06

j.ang. kl. 3a karty_pracy_22-26.06

edukacja informatyczna 

informatyczna_klasa_3b,_3c.docx06-08.04. edukacja_informatyczna , 06-08.04.zalacznikinformat._kl._3a,3b,3c,3d_20-24.04. pobierzcwiczenie_z_szyfrowaniem + szyfr 

3b_edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

edukacja_informatyczna_dla_kl. 3b 4-8.05.

edukacja_informatyczna_dla kl. 3b 11-15.05.przyklad prezentacja figury_geometrycznej

edukacja_informatyczna_klasy_3b, 18-22.05.

edukacja_informatyczna_klas_3b, 25-29.05._prezentacja_z_animacjami.,

poznajemy_program_scratch_2_klasa 3b.

programowanie scratch 2 cz.2 klasa_3b

edukacja informatyczna uwaga_uczniowie_klas_3 i 4

religia 

pobierz 24marca 

 rel 31 marca pobierz 

3b_rel1kwietnia pobierz

3b_rel_7kwietpobierz

3b_rel8kwiet pobierz

3b_rel.15kwiet pobierz,

3b rel21,22kwiet.

3b_religia28,29kwietnia

klasy3religia5-7maja

3b_religia12-14maja

3b religia19-21maja

3b,_religia26_28maja

3a,b,c,d_religia2_4czerwca 

3a,b,c,d_religia9,10czerwca

3a,b,c,d religia23_25czerwca

wf

 

III C

Materiały od wychowawcy

pobierz - 2020-03-25

3c 06-08.04 pobierz,3c_zalacznik pobierz

 3c_15-17.04 pobierz

zadania_20-24.04 pobierz 

kl.3 c zadania 27-30.04.

kl.3c zadania 04-08.05.

kl.3c zadania_11-15.05.

kl.3c zadania 18-22.05.

kl.3c zadania 25 29.05.

zadania_dla_uczniow_do_realizacji 01-05.06.

3c_zadania_dla_uczniow 08-10.06.

3c zadania dla_uczniow 15.06. oraz 19.06.

3c_zadania_dla_uczniow 22-25.06.

Język angielski

angielski_26.03.-03.04.2020

j._ang 06.04_08.04. pobierz

3c_15-17.04_ang pobierz

3abcd_ang_20-24.04. pobierz

klasa_3c_j. ang_27-30.04.

klasa 3c_j._ang_04-08.05.

j. ang_kl._3c_11-15.05.

j. ang_kl._3c_18-22.05.

j.ang_kl.3c 25-29.05. 

j. ang_kl.3c 01-05.06. 

j.ang_kl.3c_08-10.06

j. ang. kl.3c karty_pracy_15_19.06

j.ang. kl. 3a karty_pracy_22-26.06

Edukacja informatyczna

pobierz06-08.04 edukacja_informatyczna , 06-08.04 zalacznikinformat. kl._3a,3b,3c,3d_20-24.04. pobierzcwiczenie_z_szyfrowaniem + szyfr 

3c_edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

edukacja_informatyczna_dla_kl. 3c 4-8.05.

edukacja_informatyczna_dla kl. 3c 11-15.05.przyklad prezentacja figury_geometrycznej

edukacja_informatyczna_klasy_3c, 18-22.05.

edukacja_informatyczna_klas_3c, 25-29.05._prezentacja_z_animacjami.,

poznajemy_program_scratch_2_klasa 3c.

programowanie scratch 2 cz.2 klasa_3c

edukacja informatyczna uwaga_uczniowie_klas_3 i 4

Religia 

pobierz 19marca ,

3c_rel26marca pobierz  

3c_rel1kwietnia pobierz

3c_rel2kwiet pobierz

3c rel_8kwietpobierz

3c_rel.15kwiet 

3c_rel16kwiet. 

3c_religia22,23kwiet.

3c_religia29,30kwiet.

klasy3religia5-7maja

3c_religia12-14maja

3c religia19-21maja

3c,_religia26_28maja

3a,b,c,d_religia2_4czerwca 

3a,b,c,d_religia9,10czerwca

3a,b,c,d religia23_25czerwca

wf
zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz
 
 III D

Materiały od wychowawcy 

26.03-03.04. pobierz3d 06-08.04. pobierz

3d_zalacznik pobierz

3d_15-17.04 pobierz

3d_zadania_do_realizacji_20-24.04

zadania_dla uczniów 3d 27-30.04. 

zadania_dla uczniów 3d 04-08.05.

zadania_dla uczniów 3d_11-15.05.

zadania_dla uczniów 3d 18-22.05. 

zadania dla uczniów 3d 25-29.05.

3d_zadania_dla_uczniow_do_realizacji_01-05.06.2020. 

3d_zadania_dla_uczniow_do_realizacji 08-10.06.

3d_zadania_dla_uczniow_do_realizacji 15.06 oraz 19.06.

3d_zadania_dla_uczniow_do_realizacji 22-25.06.

Język angielski 

pobierz angielski_26.03.-03.04.2020

j._ang_06.04_08.04. pobierz

3d_15-17.04_ang pobierz

3abcd_ang_20-24.04. pobierz

klasa_3d j._ang_27-30.04.

klasa 3d_j._ang_04-08.05.

j. ang_kl._3d_11-15.05.

j. ang_kl._3d_18-22.05.

j.ang_kl.3d 25-29.05. 

j. ang_kl.3d 01-05.06. 

j.ang_kl.3d_08-10.06

j. ang. kl.3d karty_pracy_15_19.06,

j.ang. kl. 3a karty_pracy_22-26.06

Edukacja informatyczna 

pobierz06-08.04 edukacja_informatyczna06-08.04.zalacznikinformat kl.3a,3b,3c,3d_20-24.04. pobierzcwiczenie_z_szyfrowaniem + szyfr 

3d_edukacja_informatyczna_27.04._30.04.

edukacja_informatyczna_dla_klas_3d 4-8.05.

edukacja_informatyczna_dla kl. 3d 11-15.05.przyklad prezentacja figury_geometrycznej

edukacja_informatyczna_klasy_3d, 18-22.05.

edukacja_informatyczna_klas_3d, 25-29.05._prezentacja_z_animacjami.,

poznajemy_program_scratch_2_klasa 3d.

programowanie scratch 2 cz.2 klasa 3d

edukacja informatyczna uwaga_uczniowie_klas_3 i 4

Religia  

pobierz 19marca ,

3d_rel26marca pobierz  

3d rel1kwietnia pobierz

3d_rel2kwiet pobierz

3d_rel_8kwiet pobierz

3d_rel.15kwiet pobierz

3d_rel16kwiet pobierz

3d_religia22,23kwiet.

3d_religia29,30kwiet.

klasy3religia5-7maja

3d_religia12-14maja

3d religia19-21maja

3d,_religia26_28maja 

3a,b,c,d_religia2_4czerwca  

3a,b,c,d_religia9,10czerwca

3a,b,c,d religia23_25czerwca

wf
zabawy koordynacyjneukład taneczny dla klas 1-3 pobierz
 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin