Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Informacje dla klas 8 - EGZAMINY

 

Do zapoznaian się procedurami_egzaminu_ósmoklasisty_2020.   

Do pobrania i wypełniena przez rodziców/prawnych opiekunów zalacznik_nr_1.

 

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące egzaminu ósmoklasisty

wytyczne_przeprowadzanie_egzaminow - men 

 

wytyczne_cke_men_gis_plakat15maja.jpg

 

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Pilne!

PROSZĘ POBRAĆ  DRUK ZGODA_  - zgody rodziców  na wprowadzanie danych ucznia do systemu "Naboru" do szkół ponadpodstawowych.

W/w druk musicie wydrukować i dać do podpisu obojgu rodzicom/prawnym opiekunom, dostarczyć do skrzynki umieszczonej na budynku przy ul. Edwardów 5 w terminie do poniedziałku 27.04.2020r.

Wicedyrektor Mariola Stelmaszczyk

 

Możecie jeszcze raz sprawdzić swoje umiejętności poprzez udział w egzaminie próbnym organizowanym przez OKE.

Egzamin odbędzie się:

30 marca 2020r. o godz. 9:00 język polski (120min, dla uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu zgodnym z opinią PPP wydłużenie czasu  do 180min)

31 marca 2020r. o godz. 9:00 matematyka (100min, dla uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu zgodnym z opinią PPP wydłużenie czasu  do 150min)

1 kwietnia 2020r. o godz. 9:00 j. angielski (90min, dla uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu zgodnym z opinią PPP wydłużenie czasu  do 135min)

Należy pobrać wówczas arkusze na stronie www.cke.gov.pl lub na stronie www.oke.lodz.pl .

 

Co zrobić dalej? Możesz wybrać dogodną dla Ciebie formę wypełnienia arkusza:

- w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów numerując kolejno rozwiązane zadania i przesłać je na adres e-mail wychowawcy;

- wydrukować arkusz i wypełniony przesłać skan lub zdjęcie do wychowawcy;

-na zwykłej kartce papieru zapisujemy rozwiązania i skan lub zdjęcie  przesyłamy wychowawcy.

 Wypełnione arkusze należy przesłać :

j. polski  - do godz.  11:20, a w przypadku wydłużonego czasu pracy do 12:20- 30marca2020.

Matematyka-do godz. 11:00, a w przypadku wydłużonego czasu pracy do 11:50-31maraca2020.

j. angielski- do godz. 10:50, a w przypadku wydłużonego czasu pracy do 11:35  1 kwietnia2020.

EGZAMIN  PRÓBNY  NIE  PODLEGA  OCENIE

Możesz przed egzaminem obejrzeć film instruktażowy  na stronie www.oke.lodz.pl w zakładce Egzamin Ósmoklasisty – Egzamin ósmoklasisty, informacje ogólne.

Szczegółowych informacji udzielić może wychowawca.

Wychowawca przekazuje prace nauczycielom uczącym, którzy po sprawdzeniu przekażą wskazówki dotyczące rozwiązań.

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin