Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA – KLASY IV, V i VI

  

Drodzy Uczniowie uczęszczający na zajęcia z karty rowerowej! Proszę o zapoznanie się z wyglądem, nazwami i rolą dodatkowych znaków przed przejazdami kolejowymi (widniejących w podręcznikach do karty rowerowej) i tabliczek do znaków drogowych.
Zwracamy uwagę przede wszystkim na wygląd tabliczek określających przebieg drogi  z pierwszeństwem przejazdu. Wiemy, które tabliczki określające przebieg drogi z pierwszeństwem umieszczane są na drodze z pierwszeństwem a które na drogach podporządkowanych (umiemy podać przykładowe wzory takich tabliczek). Zapoznajemy się również  z nazwami i rolą widniejących w Waszych podręcznikach do karty rowerowej znaków drogowych poziomych.
Korzystamy z podręczników do karty rowerowej a ponadto możemy skorzystać z Kodeksu drogowego, Internetu, możemy też porozmawiać   z rodzicami  na powyższe tematy. Zachęcam również do rozwiązywania ćwiczeń zawierających zasady przejazdu pojazdów przez skrzyżowania dróg – ćwiczenia takie znajdziecie w Internecie, na płytach lub  w niektórych domowych książkach.              
Pozdrawiam Was.

 

28 KWIECIEŃ 2020 R.

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami postępowania w razie wypadku na drodze i kolizji drogowej. Umiemy rozróżnić pojęcie wypadku od pojęcia kolizji (stłuczki). Polecam przeczytanie i opracowanie artykułu internetowego pt. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO, którego autorem jest jeden z wielkopolskich policjantów lub inne artykuły poświęcone tej tematyce. Porozmawiajcie również z rodzicami na powyższy temat. Pamiętamy również numery

 telefonów alarmowych (do pogotowia, policji, straży pożarnej) oraz numer 112. 

 Pozdrawiam Was.

 

KARTA ROWEROWA

 Uczniowie uczestniczący na zajęcia z karty  rowerowej! W celu uzupełnienia wiadomości o postępowaniu w razie wypadku na drodze proszę o zapoznanie się z artykułem 44. Kodeksu drogowego (treść Kodeksu jest zamieszczona w internecie).  Proszę również o zapoznanie się z artykułami 32. i 33. Kodeksu drogowego i zwrócenie szczególnej uwagi na przepisy dotyczące rowerzystów w tych artykułach. Jeżeli   mielibyście problemy  z wyszukaniem powyższych artykułów lub ich treści z Kodeksu drogowego – poproście o pomoc  rodziców. Pozdrawiam Was.

 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia wychowania komunikacyjnego (karta rowerowa)! - proszę                o przygotowanie sobie fotografii bez nakrycia głowy na karty rowerowe (inaczej: zdjęcia na legitymację szkolną). O dalszych poczynaniach odnośnie otrzymania karty rowerowej poinformuję Was później. Karty rowerowe otrzymają wszyscy uczniowie, którzy zapisali się na zajęcia na początku roku szkolnego.
Ponadto proszę,  o ile macie taką możliwość - ćwiczyć sobie podczas jazdy rowerem  wykonywanie podstawowych manewrów  - czyli skręcania w lewo, skręcania w prawo, zawracania, omijania i wyprzedzania. Poproście o pomoc rodziców. Pozdrawiam Was.
Uczniowie  - przed Wami test z karty rowerowej! Proszę o pobranie, komputerowe wypełnienie i przesłanie na adres maciek1102k@wp.pl całego testu z komputerowym wypełnieniem do niedzieli  31 maja 2020 r. Kto nie odda testu  lub nie wypełni go należycie - nie otrzyma karty rowerowej. Pozdrawiam Was.

wychowanie_komunikacyjne_- test_sprawdzający

Uwaga Uczniowie, którzy wypełnili i zaliczyli test z karty rowerowej!

Proszę pobrać i wydrukować zamieszczony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. Arkusz ten muszą rodzice wypełnić i podpisać  ( wypełniają Wasze dane osobowe i podpisują się czytelnie w okienku wiersza    o nazwie "Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej"). Do wypełnionego arkusza dołączamy podpisaną na odwrocie fotografię (bez nakrycia głowy) i wszystko razem oddajemy wychowawcy klasowemu w dniu zwrotu podręczników. Pozdrawiam Was. 

 karta_rowerowa___arkusz_zaliczen

 

Uwaga!

Uczniowie, którzy zaliczyli testy i złożyli klasowym wychowawcom arkusze zaliczeń z fotografiami odbierają karty rowerowe w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9,  os, Dolnośląskie 204 A  w dniu zakończenia roku szkolnego (piątek 26 czerwca).

Pozdrawiam Was.

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin